ถั่งเช่าสีทอง…การประยุกต์ใช้ในเชิงการแพทย์

แม้ว่าสายพันธุ์ถั่งเช่าทิเบต (C.sinensis) จะเป็นที่รู้จัก และถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย หากแต่การกล่าวถึงถั่งเช่าคุณภาพสูงกลับเป็น สายพันธุ์ถั่งเช่าสีทอง (C.militaris) เสียมากกว่า