เป็นไข้หวัด ควรงดอาหาร 4 ชนิดนี้ เพื่อย่นระยะเวลารักษา

ไข้หวัดเมื่อเป็นแล้วมักทำให้เกิดความรำคาญ ปวดหัว เป็นไข้ ปวดเนื้อตัว แถมมีน้ำมูกอีก ต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะรักษาให้หายขาดได้ …